BIPO Safe Entry Launches in Singapore - contactless clock-in system, integrates with BIPO HRMS. Find out more. →

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการจัดการทรัพยากรมนุษย์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายฉบับนี้กำหนด:

  1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซท์ของเรา, ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หรือติดต่อเรื่องอื่นๆกับเรา
  2. วิธีการที่เราใช้, แบ่งปัน, จัดเก็บ และรักษาข้อมูล กับ
  3. วิธีการที่คุณสามารถเข้าถึงและควบคุมข้อมูล

ในนโยบายฉบับนี้ “บริการ BIPO” หรือ “เรา” หมายถึง บริษัท บิโป เซอร์วิส (สิงคโปร์) เอกชน จำกัด และ บริษัท บิโป เซี่ยงไฮ้ จำกัด โดยตามลำดับตั้งอยู่ที่ 160 ถนนโรบินสัน เลขที่ 15-10 เอสบีเอฟ เซ็นเตอร์ สิงคโปร์ 068914 และ ห้อง 1102 โอโอซีแอล พลาซ่า เลขที่ 841 ถนนมิดเดิลหยันอัน เซี่ยงไฮ้ 200040 จีน (รวมถึงบริษัทในเครือของเรา, บริษัทแม่ และบริษัทในเครือของบริษัทแม่เป็นวาระ) และ “แพลทฟอร์ม” หมายถึงเว็บไซท์ biposervice.com และซอฟท์แวร์ของเราที่มีชื่อว่า บิโปแอพ

ในนโยบายฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใดๆ, ข่าวสาร หรือทั้งข้อมูลและข่าวสารรวมกันที่คุณมอบให้แก่เรา หรือผ่านทางการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์บุคคล

1 เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคุณ

1.1 เราเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้จากคุณ

(ก) ข้อมูลบัญชีและโปรไฟล์ที่คุณมอบให้เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี หรือลงทะเบียนใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ตัวอย่างเช่น ชื่อของคุณ, อีเมล, หมายเลขติดต่อ, ตำแหน่งงาน, บริษัท, ประเทศที่คุณพำนัก และ/หรือ ประเทศที่คุณทำธุรกิจ (เรียกโดยรวมว่า “ข้อมูลบัญชี”)

(ข) ข้อมูลที่คุณมอบให้ผ่านช่องทางการแก้ปัญหา ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณรายงานปัญหามายังเราหรือติดต่อกับทีมแก้ปัญหาของเรา รวมถึงข้อมูลติดต่อใดๆ, เอกสาร หรือรูปภาพหน้าจอ (เรียกโดยรวมว่า “ข้อมูลแก้ปัญหา”)

(ค) การสื่อสาร, การตลาด และแนวโน้มความชอบอื่นๆที่คุณมอบให้เราเมื่อคุณเข้าร่วมการสำรวจหรือแบบสอบถามที่เราส่งให้คุณ (เรียกโดยรวมว่า “ข้อมูลแนวโน้มความชอบ”)

(ง) ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือการเชื่อมต่อของคุณ ตัวอย่างเช่น อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรสของคุณ (IP), ชนิดเบราว์เซอร์และเวอร์ชั่น, การตั้งค่าโซนเวลา, ระบบปฏิบัติการและแพลทฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆบนอุปกรณ์ที่คุณใช้เข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา และข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุกกี้ และเทคโนโลยีการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ (โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม) (เรียกโดยรวมว่า “ข้อมูลเทคนิค”) กับ

(จ) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณหรือการเยี่ยมชมแพลทฟอร์มของเรา ตัวอย่างเช่น คลิกสตรีมของคุณไปยัง, ผ่านและจากแพลทฟอร์มของเรา, ผลิตภัณฑ์ที่คุณดู, ใช้หรือค้นหา, ระยะเวลาการตอบสนองของหน้า, ความผิดพลาดในการดาวน์โหลด, ระยะเวลาการเยี่ยมชมในหน้าต่างๆ, ข้อมูลปฏิสัมพันธ์ในหน้าเพจ (เช่น การเลื่อนดู, การคลิก และการวางเม้าส์) หรือวิธีการเบร้าส์ออกจากหน้า (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลการใช้งาน”)

1.2 เราเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้นเมื่อคุณมอบให้แก่เรา หรือเมื่อคุณใช้งานหรือเยี่ยมชมแพลทฟอร์มของเรา นอกจากนั้นเราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งอื่นๆรวมถึง:

(ก) บุคลากรของเรา, ตัวแทน, ที่ปรึกษา และผู้รับเหมาที่มีฐานอยู่ในฮ่องกง, มาเก๊า, จีนแผ่นดินใหญ่, ไต้หวัน, เกาหลีใต้, อินเดีย, กัมพูชา, พม่า, สิงคโปร์, มาเลเซีย, ไทย, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, สหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่เชื่อมโยงกับกิจการหรือบริการของเรา ตัวอย่างเช่น พนักงานของเราที่ทำตามคำสั่งของคุณ, ทำธุรกรรมชำระเงินของคุณ และจัดหาบริการแก้ปัญหาต่างๆ

1.3 (เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวหรือข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ, ชาติกำเนิด, การเมือง, ศาสนา, สมาชิกสหภาพการค้า, กรรมพันธุ์, ข้อมูลทางชีวภาพ, สุขภาพ หรือความโน้มเอียงทางเพศ)

2 วิธีการที่เราใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล

2.1 เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะที่กฎหมายอนุญาตให้เราใช้เท่านั้น เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเมื่อ:

(ก) เราจำเป็นต้องดำเนินการตามสัญญาที่ทำไว้กับคุณ (หรือที่กำลังจะทำขึ้น) รวมถึงเพื่อที่จะดำเนินการกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า และมอบการทำงานเฉพาะราย และเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงในแพลทฟอร์มของเรา

(ข) เพื่อสนองประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่ขัดแย้งกับสิทธิขั้นพื้นฐานของคุณ หรือประโยชน์ในการปกป้องข้อมูล ตัวอย่างเช่น เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ทางกฎหมายของเรา

(ค) คุณได้ให้ความยินยอมแก่เราเพื่อกระทำการดังกล่าวสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น เราอาจส่งเอกสารทางการตลาดตรงให้แก่คุณ หรือประกาศข้อมูลของคุณในส่วนประสบการณ์จากลูกค้าหรือเรื่องราวของลูกค้าเพื่อโปรโมทสินค้าและบริการโดยได้รับอนุญาตจากคุณ หรือ

(ง) เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกมัดหรือข้อบังคับทางกฎหมาย

2.2 หากคุณได้ให้ความยินยอมแก่เราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปในวัตถุประสงค์จำเพาะ คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอม ณ เวลาใดก็ได้โดยติดต่อเรา (โปรดดูข้อมูลการติดต่อที่ข้อ 8) แต่โปรดทราบว่าจะไม่มีผลต่อการใช้ข้อมูลที่ได้ดำเนินไปแล้ว

2.3 เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทใดๆนอกเครือของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด นอกจากได้รับความยินยอมจากคุณเป็นการเฉพาะเจาะจง

2.4 สำหรับผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้งานแพลทฟอร์มของเราที่อยู่ในสหภาพยุโรป เราได้จัดให้มีพื้นฐานทางกฎหมายในการดำเนินการข้อมูลของคุณแล้วดังในตารางพื้นฐานทางกฎหมายในตอนท้ายของนโยบายฉบับนี้

3 เราแบ่งปันข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอย่างไร

3.1 เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลแบบเหมารวมหรือแบบไม่ระบุอัตลักษณ์ตัวตนกับบุคคลที่สามเพื่อการวิจัยและวิเคราะห์, การทำโปรไฟล์ และวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกันเพื่อช่วยเราพัฒนาสินค้าและบริการ

3.2 หากคุณใช้ซอฟท์แวร์บุคคลที่สามใดๆร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ตัวอย่างเช่น ซอฟท์แวร์บุคคลที่สามใดๆที่แพลทฟอร์มของเราควบรวมอยู่ด้วย คุณอาจมอบการเข้าถึงบัญชีและข้อมูลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการซอฟท์แวร์บุคคลที่สาม นโยบายและระเบียบต่างๆของผู้ให้บริการซอฟท์แวร์บุคคลที่สามไม่อยู่ในความควบคุมของเรา และนโยบายฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงวิธีการที่ผู้ให้บริการซอฟท์แวร์บุคคลที่สามเก็บรวบรวมหรือใช้งานข้อมูลของคุณ เราแนะนำให้คุณดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการซอฟท์แวร์บุคคลที่สามก่อนใช้งานซอฟท์แวร์บุคคลที่สาม

3.3 แพลทฟอร์มของเราอาจมีลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซท์บุคคลที่สามซึ่งไม่อยู่ในความควบคุมของเรา หากคุณตามลิงก์ไปยังเว็บไซท์เหล่านี้ หรือมอบข้อมูลให้เว็บไซท์เหล่านั้น ข้อมูลของคุณจะถูกครอบคลุมโดยนโยบายของพวกเขา เราแนะนำให้คุณดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซท์บุคคลที่สามก่อนที่คุณจะส่งมอบข้อมูลให้แก่พวกเขา

3.4 เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น เมื่อเรารับมือกับการฟ้องร้อง, การดำเนินคดี, การบังคับใช้กฎหมาย หรือคำสั่งด้านความมั่นคงแห่งชาติ

3.5 หากเราถูกครอบครองโดยบุคคลที่สามซึ่งเป็นผลของการควบรวมกิจการ, การซื้อกิจการ หรือการโอนกิจการ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีธุรกรรมเช่นนั้นเกิดขึ้น และแจ้งทางเลือกที่คุณมีสำหรับข้อมูลของคุณ

4 วิธีที่เราจัดเก็บและรักษาข้อมูลที่เรารวบรวม

4.1 เราใช้ผู้ให้บริการรับฝากข้อมูลที่ตั้งอยู่ในฮ่องกงในการฝากเก็บข้อมูลที่เรารวบรวม

4.2 เราได้ใช้มาตรการต่างๆต่อไปนี้เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

(ก) ข้อมูลถูกเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยี TLS/SSL

(ข) การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกจำกัดเฉพาะสำหรับบุคลากรหรือผู้ให้บริการที่จำเป็นต้องทราบเท่านั้น ผู้ซึ่งจะดำเนินการกับข้อมูลตามคำสั่งของเราเท่านั้น และอยู่ภายใต้ภาระหน้าที่รักษาความลับ กับ

(ค) การรวบรวมข้อมูลของเรา, การจัดเก็บ และขั้นตอนการดำเนินการถูกตรวจสอบเป็นประจำ

4.3 เรามีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการกับสิ่งที่ต้องสงสัยว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว และจะแจ้งให้คุณและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบถึงการละเมิดในส่วนที่กฎหมายกำหนดให้เราแจ้ง

4.4 ในขณะที่เราใช้การป้องกันที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ โปรดทราบว่าไม่มีการส่งข้อมูลใดๆทางอินเตอร์เน็ตที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ เราไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลของคุณในระหว่างการส่งทางอินเตอร์เน็ตหรือระหว่างที่จัดเก็บอยู่ในระบบของเราหรือดำเนินการโดยเราจะปลอดภัยและมั่นคงอย่างสมบูรณ์แบบ

4.5 เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานตราบเท่าที่มีเหตุผลความจำเป็นเท่านั้นเพื่อบรรลุจุดประสงค์ที่เรารวบรวมมา รวมถึงสำหรับจุดประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย, ข้อบังคับทางบัญชีหรือการรายงาน หลังจากนั้นเราจะทำการลบหรือถอดชื่อออกจากข้อมูลของคุณ หรือหากเป็นไปไม่ได้เราจะจัดเก็บข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัยและแยกออกจากการใช้งาน เราทำการตรวจสอบเป็นระยะๆและตามความเหมาะสมของนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเรา

5 สิทธิ์ของคุณ

5.1 คุณมีสิทธิ์ที่จะ:

(ก) ได้รับแจ้งถึงสิ่งที่เรากระทำกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

(ข) ร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราถืออยู่

(ค) ร้องขอให้เราแก้ไขความไม่ถูกต้องหรือความผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของคุณที่เราถืออยู่

(ง) ร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (โปรดทราบ อย่างไรก็ตามเราอาจไม่สามารถทำตามคำขอของคุณได้เสมอไปในการลบ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ, บรรลุการทำธุรกรรม หรือเพื่อเป็นไปตามภาระทางกฎหมายของเรา)

(จ) คัดค้านหรือจำกัดการใช้งานของเราต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาด)

(ฉ) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนในรูปแบบโครงสร้างสำหรับการใช้งานทั่วไป และอ่านได้โดยอุปกรณ์ทั่วไป และขอให้เราโอนข้อมูลนั้นไปยังบุคคลอื่น กับ

(ช) เพิกถอนความยินยอมของคุณ ณ เวลาใดก็ได้ในส่วนที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของคุณ (ถึงแม้ว่าจะไม่มีผลต่อการดำเนินการที่ได้กระทำไปแล้วก่อนที่คุณจะเพิกถอนความยินยอม)

5.2 คุณสามารถยกเลิกการรับข่าวสารการตลาดจากพวกเราได้โดยใช้ลิงก์ unsubscribe ในการสื่อสารของเรา โดยอัพเดทการตั้งค่าบัญชีของคุณบนแพลทฟอร์มของเรา หรือติดต่อเรา โปรดทราบว่าอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าคุณยกเลิกการรับข่าวสารการตลาดจากเรา คุณจะยังคงได้รับการแจ้งเตือนต่างๆหรือข้อมูลต่างๆจากเราที่จำเป็นในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

5.3 ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย เราอาจต้องการข้อมูลจำเพาะจากคุณเพื่อช่วยเรายืนยันตัวตนของคุณเมื่อดำเนินการตามคำขอความเป็นส่วนตัวของคุณ หรือเมื่อคุณใช้สิทธิ์ของคุณ

5.4 คำขอใดๆภายใต้ข้อ 5.1 ตามปกติจะดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามเราอาจคิดค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมหากคำขอของคุณไม่มีมูลฐาน ซ้ำซ้อน หรือบ่อยเกินไป

5.5 เราจะตอบกลับคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายภายในหนึ่ง (1) เดือน บางโอกาสอาจใช้เวลานานกว่าหนึ่งเดือนหากคำขอของคุณมีความซับซ้อน หรือหากคุณได้ส่งคำขอจำนวนมาก

6 การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

6.1 เราอาจปรับเปลี่ยนนโยบายนี้เป็นครั้งคราวโดยลงประกาศนโยบายล่าสุดบนแพลทฟอร์มของเรา โดยการใช้แพลทฟอร์มของเราหลังการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้แล้ว ถือว่าคุณตกลงผูกพันกับนโยบายใหม่ของเรา

7 นโยบายสำหรับเด็ก

7.1 สินค้าและบริการของเราไม่ได้ผลิตสำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 16 ปี เราไม่มีเจตนาที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีอายุต่ำกว่า 16 ปี หากเราทราบว่ามีผู้ที่อายุต่ำกว่า 16 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นทิ้ง ติดต่อเราหากคุณเชื่อว่าเราได้รวบรวมข้อมูลจากผู้มีอายุต่ำกว่า 16 ปีโดยความผิดพลาดหรือไม่ได้ตั้งใจ

8 ติดต่อเรา

8.1 โปรดติดต่อเราที่ privacy@biposervice.com หรือ ส่งเอกสารคำร้องมาที่:

8.2 บริษัท บิโป เซอร์วิส (สิงคโปร์) เอกชน จำกัด

160 ถนนโรบินสัน เลขที่ 15-10 เอสบีเอฟ เซ็นเตอร์ สิงคโปร์ 068914

ถึง: เจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูล

8.3 โปรดติดต่อเราทันทีหากคุณมีคำถามหรือข้อข้องใจ หากคุณมีข้อข้องใจที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข คุณมีสิทธิ์ยื่นคำร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลในประเทศที่คุณพักอาศัยหรือทำงาน หรือที่ซึ่งคุณรู้สึกว่าสิทธิ์ของคุณถูกละเมิด

อัพเดทครั้งล่าสุด: 25 พฤษภาคม 2561

นโยบายคุกกี้

คุกกี้คือ text ไฟล์เล็กๆที่ถูกใส่เข้าไปในอุปกรณ์ของคุณโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณเข้าถึงแพลทฟอร์ม เราใช้คุกกี้ในการจำแนกการเข้าถึงของคุณและติดตามการใช้งาน และการจราจรในเว็บบนแพลทฟอร์มของเราเพื่อปรับและพัฒนาสินค้าและบริการของเรา

เราใช้ทั้งคุกกี้ถาวร (persistent cookies) และ คุกกี้ชั่วคราว (session cookies) คุกกี้ถาวรจะอยู่ในเบราว์เซอร์ของคุณและจะถูกเราอ่านเมื่อคุณกลับเข้ามายังไซท์ของเราหรือของหุ้นส่วนที่ใช้บริการของเรา คุกกี้ชั่วคราวจะอยู่เพียงแค่ช่วงระยะเวลาของรอบการใช้งานเท่านั้น (โดยปกติคือการเยี่ยมชมครั้งปัจจุบัน หรือรอบการใช้งานเบราว์เซอร์)

เราใช้คุกกี้ประเภทต่อไปนี้:

(ก) คุกกี้จำเป็น – คือคุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้ไซท์ของเราทำงานได้ ซึ่งรวมถึง ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ทำให้คุณสามารถล็อกอินเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซท์เรา

(ข) คุกกี้วิเคราะห์/สมรรถภาพ – ทำให้เราสามารถมองเห็นและนับจำนวนผู้เข้าชม และเห็นความเคลื่อนไหวของผู้เข้าชมภายในไซท์ของเราในขณะที่พวกเขาใช้งาน ซึ่งช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของไซท์เรา ตัวอย่างเช่น เพื่อให้ผู้ใช้งานค้นพบสิ่งที่ต้องการหาได้ง่าย

(ค) คุกกี้แสวงเป้า – คุกกี้เหล่านี้บันทึกการเยี่ยมชมไซท์เราของคุณ หน้าที่คุณเยี่ยมชม และลิงก์ที่คุณติดตาม

คุณสามารถป้องกันคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อทำให้คุณสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ทั้งหมดหรือบางตัว อย่างไรก็ตามหากคุณทำเช่นนั้นคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงทั้งหมดหรือบางส่วนของไซท์เรา

ตารางพื้นฐานทางกฎหมาย