หลักความสำเร็จ

ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการจัดการทรัพยากรมนุษย์.

BIPO สิงคโปร์เพิ่งได้รับการแต่งตั้งจาก Enterprise Singapore ในฐานะผู้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลที่ผ่านการรับรองแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs).

BIPO สิงคโปร์เพิ่งได้รับการแต่งตั้งจาก Enterprise Singapore ในฐานะผู้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลที่ผ่านการรับรองแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs).