หลักความสำเร็จ

ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการจัดการทรัพยากรมนุษย์

BIPO เริ่มศึกษาตลาดในประเทศมาเลเซีย เพื่อขยายฐานการดำเนินงานการค้า.

BIPO เริ่มศึกษาตลาดในประเทศมาเลเซีย เพื่อขยายฐานการดำเนินงานการค้า.