หลักความสำเร็จ

ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการจัดการทรัพยากรมนุษย์

BIPO ได้รับใบอนุญาตทำธุรกิจในอินเดียอย่างเป็นทางการ.

BIPO ได้รับใบอนุญาตทำธุรกิจในอินเดียอย่างเป็นทางการ.