BIPO Safe Entry Launches in Singapore - contactless clock-in system, integrates with BIPO HRMS. Find out more. →

Tìm hiểu và dùng thử miễn phí ngay bây giờ!

A leading one-stop, global Human Resource service provider, BIPO helps companies scale-up their HR operations with ease.

Our award-winning cloud and mobile-based Human Resource Management System (HRMS) platform simplifies complicated HR processes.  We understand companies need to stay agile, efficient and cost-effective.  That’s why we’ve designed a comprehensive suite of HR solutions (Payroll Outsourcing, Attendance Automation, HR Consulting, Recruitment & Business Process Outsourcing, Flexible Employee Management), to help digitise and transform HR.

Since 2004, we’ve been helping companies transform their HR operations.  Our APAC Headquarters in Singapore and R&D Centres in Singapore, Shanghai, Indonesia and Malaysia serve as our hub for the region.  An extensive network, global reach of BIPO’s offices across key cities in Australia, mainland China, Hong Kong SAR, Taiwan, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Thailand and Vietnam means we’re better connected to support your growth.

null

Simplify HR Processes

We’re HR professionals who understand your needs.
Simplify. Streamline. Scale-up with ease.
null

Global Compliance

ISO 27001 Certified
Statutory compliance across regions
IRAS’ Approved Payroll Vendor (Singapore) & LHDN Approved Software Provider (Malaysia)
null

All-in-one HRMS platform

Cloud and Mobile-based
Multi-currency + Multi-language capabilities.
Single platform. Customizable solutions.
null

BI (Business Intelligence) Tools

Easy-to-use HR dashboards.
Data at your fingertips. Comprehensive. Concise.
null

Dynamic pricing

No hidden costs or surcharges.
Effective, efficient cost-management.
null

Globally Connected

An extensive, global network to support your growth.

Nền tảng BIPO của chúng tôi – giải pháp hàng đầu dựa trên nền tảng điện toán đám mây và di động – là một bộ ứng dụng hỗ trợ tất cả các khía cạnh về Nhân sự, để giảm thiểu tối đa công việc thủ công và tối ưu hóa công việc hành chánh.

Mỗi ứng dụng có liên quan và có thể được tùy chỉnh linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của từng công ty và thực tiễn kinh doanh. Cùng với nhau, các ứng dụng được tích hợp mạnh mẽ như một bộ gia đình BIPO HRMS.

Các ứng dụng bao gồm:

 • BIPO Nhân sự
 • BIPO Tiền lương
 • BIPO Quản lý phép
 • BIPO Chấm công
 • BIPO Khiếu nại
 • BIPO Đào tạo
 • BIPO Tuyển dụng
 • BIPO Hành chánh
 • BIPO Mua hàng
 • BIPO Tài chính

 

 • nền tảng BIPO HRMS
 • Dịch vụ Thuê ngoài quản trị tiền lương
 • Dịch vụ chấm công tự động
 • Trí tuệ doanh nghiệp
 • Dịch vụ quản trị nhân sự linh hoạt
 • Dịch vụ nhân sự cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp
 • Dịch vụ nhân sự cho chuyên gia
 • Dịch vụ tư vấn nhân sự
 • Tuyển dụng thay thế thường xuyên
 • Dịch vụ tuyển dụng
 • Dịch vụ Thuê ngoài quy trình kinh doanh
 • hành chánh Các dịch vụ thầu phụ nhân
Giới thiệu về BIPO

A leading one-stop, global Human Resource service provider, BIPO helps companies scale-up their HR operations with ease.

Our award-winning cloud and mobile-based Human Resource Management System (HRMS) platform simplifies complicated HR processes.  We understand companies need to stay agile, efficient and cost-effective.  That’s why we’ve designed a comprehensive suite of HR solutions (Payroll Outsourcing, Attendance Automation, HR Consulting, Recruitment & Business Process Outsourcing, Flexible Employee Management), to help digitise and transform HR.

Since 2004, we’ve been helping companies transform their HR operations.  Our APAC Headquarters in Singapore and R&D Centres in Singapore, Shanghai, Indonesia and Malaysia serve as our hub for the region.  An extensive network, global reach of BIPO’s offices across key cities in Australia, mainland China, Hong Kong SAR, Taiwan, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Thailand and Vietnam means we’re better connected to support your growth.

Why BIPO
null

Simplify HR Processes

We’re HR professionals who understand your needs.
Simplify. Streamline. Scale-up with ease.
null

Global Compliance

ISO 27001 Certified
Statutory compliance across regions
IRAS’ Approved Payroll Vendor (Singapore) & LHDN Approved Software Provider (Malaysia)
null

All-in-one HRMS platform

Cloud and Mobile-based
Multi-currency + Multi-language capabilities.
Single platform. Customizable solutions.
null

BI (Business Intelligence) Tools

Easy-to-use HR dashboards.
Data at your fingertips. Comprehensive. Concise.
null

Dynamic pricing

No hidden costs or surcharges.
Effective, efficient cost-management.
null

Globally Connected

An extensive, global network to support your growth.
BIPO HRMS

Nền tảng BIPO của chúng tôi – giải pháp hàng đầu dựa trên nền tảng điện toán đám mây và di động – là một bộ ứng dụng hỗ trợ tất cả các khía cạnh về Nhân sự, để giảm thiểu tối đa công việc thủ công và tối ưu hóa công việc hành chánh.

Mỗi ứng dụng có liên quan và có thể được tùy chỉnh linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của từng công ty và thực tiễn kinh doanh. Cùng với nhau, các ứng dụng được tích hợp mạnh mẽ như một bộ gia đình BIPO HRMS.

Các ứng dụng bao gồm:

 • BIPO Nhân sự
 • BIPO Tiền lương
 • BIPO Quản lý phép
 • BIPO Chấm công
 • BIPO Khiếu nại
 • BIPO Đào tạo
 • BIPO Tuyển dụng
 • BIPO Hành chánh
 • BIPO Mua hàng
 • BIPO Tài chính

 

Các dịch vụ của chúng tôi
 • nền tảng BIPO HRMS
 • Dịch vụ Thuê ngoài quản trị tiền lương
 • Dịch vụ chấm công tự động
 • Trí tuệ doanh nghiệp
 • Dịch vụ quản trị nhân sự linh hoạt
 • Dịch vụ nhân sự cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp
 • Dịch vụ nhân sự cho chuyên gia
 • Dịch vụ tư vấn nhân sự
 • Tuyển dụng thay thế thường xuyên
 • Dịch vụ tuyển dụng
 • Dịch vụ Thuê ngoài quy trình kinh doanh
 • hành chánh Các dịch vụ thầu phụ nhân

Bạn cần dịch vụ nhân sự của chúng tôi? Hãy để nhân viên của chúng tôi liên hệ với bạn ngay hôm nay.

Các khách hàng thân thiết của chúng tôi trên thế giới

Tìm kiếm công việc tương xứng. Hãy tìm ngay ở đây.

Đánh giá của khách hàng

Công nghệ điện toán đám mây và di động của BIPO đã cải thiện đáng kể sự gắn kết giữa các nhân viên và tinh giản quy trình kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng khi lựa chọn BIPO là công ty cung cấp phần mềm nhân sự của chúng tôi!

Janice See Giám đốc nhân sự, Công ty Seafront Support