BIPO Safe Entry Launches in Singapore - contactless clock-in system, integrates with BIPO HRMS. Find out more. →

Milestones

Nhà cung cấp các giải pháp quản lý nhân sự hàng đầu trên thế giới.

BIPO Singapore vừa được SPRING Singapore chỉ định là công ty cung cấp dịch vụ nhân sự đạt chuẩn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)

BIPO Singapore vừa được SPRING Singapore chỉ định là công ty cung cấp dịch vụ nhân sự đạt chuẩn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).