BIPO Safe Entry Launches in Singapore - contactless clock-in system, integrates with BIPO HRMS. Find out more. →

Thông tin công ty

Nhà cung cấp các giải pháp quản lý nhân sự hàng đầu trên thế giới.

BIPO Tham gia diễn đàn Nhân sự Trung Quốc 2017

BIPO vinh dự được Hroot mời tham gia Diễn đàn Nhân sự Trung Quốc 2017. Hơn 60 khách mời và gần 1600 chuyên gia nhân sự nổi tiếng đã tham gia diễn đàn để thảo luận về việc phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.

Bên cạnh việc chuẩn bị quà lưu niệm cho khách, BIPO cũng đã giới thiệu nền tảng mà BIPO tự phát triển cũng như phân hệ Trí tuệ doanh nghiệp BI. Nhiều chuyên gia nhân sự đã bị thu hút bởi BIPO và bày tỏ cần biết thêm thông tin. Chúng tôi cũng mời Giám đốc điều hành khu vực Bắc Á, bà Florence Mok, và Ông Suwandi, Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương, tham gia diễn đàn để thảo luận sâu hơn với các đại biểu. Qua diễn đàn, chúng tôi hi vọng có thể quảng bá các dịch vụ của BIPO đến khách hàng để giúp họ có sự quản lý nhân sự tốt hơn với chi phí rẻ hơn.