BIPO Safe Entry Launches in Singapore - contactless clock-in system, integrates with BIPO HRMS. Find out more. →

Chính sách bảo mật

Nhà cung cấp các giải pháp quản lý nhân sự hàng đầu trên thế giới.

Chính sách bảo mật

Chính sách này quy định:

  1. Loại thông tin cá nhân chúng tôi sẽ thu thập từ bạn khi bạn truy cập website của chúng tôi, sử dụng sản phẩm hoặc các dịch vụ của chúng tôi, hoặc khi tương tác với chúng tôi;
  2. cách thức chúng tôi sử dụng, chia sẻ, lưu trữ và bảo mật thông tin; và
  3. làm thế nào bạn có thể truy cập và quản lý thông tin.

Trong chính sách này, cụm từ “Dịch vụ BIPO” hoặc “chúng tôi” lần lượt dùng để chỉ Công ty TNHH Dịch vụ BIPO (Singapore)Công ty TNHH Dịch vụ BIPO (Thượng Hải) có địa chỉ tại 160 đường Robinson, #15-10 SBF Centre, Singapore và Phòng 1102, OOCL Plaza, No. 841, đường Middle Yan An, Thượng Hải, 200040, Trung Quốc (cùng với các công ty con, công ty mẹ và công ty con của công ty mẹ của chúng tôi trong tương lai) và cụm từ “Nền tảng” dùng để chỉ trang web của chúng tôi tại biposervice.com và phần mềm của chúng tôi, có tên là ứng dụng BIPO.

Trong chính sách này, cụm từ “thông tin cá nhân” dùng để chỉ bất kỳ dữ liệu, thông tin hoặc kết hợp dữ liệu và thông tin nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc thông qua việc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi có liên quan đến một cá nhân có thể nhận dạng.

1 Chúng tôi thu thập loại thông tin nào về bạn

1.1 Chúng tôi thu thập những loại thông tin sau đây về bạn:

(1) thông tin về tài khoản và tiểu sử cá nhân mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, ví dụ: tên, địa chỉ email, số điện thoại, chức danh, công ty, quốc gia cư trú và/hoặc quốc gia doanh nghiệp của bạn hoạt động (gọi chung là “Dữ liệu Tài khoản“);

(2) thông tin bạn cung cấp thông qua các kênh hỗ trợ, ví dụ: khi bạn báo cáo sự cố cho chúng tôi hoặc tương tác với nhóm hỗ trợ của chúng tôi, bao gồm mọi thông tin liên lạc, tài liệu hoặc ảnh chụp màn hình (gọi chung là “Dữ liệu Hỗ trợ”);

(3) thông tin liên lạc, quảng cáo và các tùy chọn khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn tham gia trả lời khảo sát hoặc bảng câu hỏi mà chúng tôi gửi cho bạn (gọi chung là “Dữ liệu Tùy chọn”);

(4) thông tin về thiết bị hoặc kết nối của bạn, ví dụ địa chỉ giao thức liên mạng (IP), loại trình duyệt và phiên bản, cài đặt múi giờ, hệ điều hành và nền tảng và các công nghệ khác trên thiết bị bạn sử dụng để truy cập vào các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi; và thông tin chúng tôi thu thập thông qua cookie và các công nghệ thu thập dữ liệu khác (vui lòng đọc Chính sách Cookie của chúng tôi để biết thêm chi tiết) (gọi chung là “Dữ liệu Kỹ thuật“); và

(5) thông tin về việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào Nền tảng của chúng tôi, ví dụ: nhấp chuột đến, thông qua và từ Nền tảng của chúng tôi, các sản phẩm bạn đã xem, sử dụng hoặc tìm kiếm, thời gian phản hồi trang, lỗi tải xuống, thời lượng truy cập vào các trang nhất định, thông tin tương tác trang (chẳng hạn như cuộn trang, nhấp chuột và di chuột qua) hoặc các phương pháp xem lướt qua trang (gọi chung là “Dữ liệu Sử dụng“).

1.2 Chúng tôi thu thập những loại thông tin nêu trên khi bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc khi bạn sử dụng hoặc truy cập Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin về bạn từ các nguồn khác, bao gồm:

(1) nhân viên, đại lý, cố vấn, tư vấn viên và nhà thầu đặt trụ sở tại Hồng Kông, Macau, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Myanmar, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Indonesia, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand liên quan đến hoạt động hoặc dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như nhân viên của chúng tôi đã thực hiện đơn hàng của bạn, xử lý việc thanh toán và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho bạn;

1.3 Chúng tôi không thu thập các dữ liệu nhạy cảm hoặc các dữ liệu thuộc các danh mục đặc biệt về bạn. Các loại dữ liệu này bao gồm chi tiết về chủng tộc, nguồn gốc dân tộc, chính trị, tôn giáo, thành viên công đoàn, thông tin di truyền, sinh trắc học, sức khỏe hoặc khuynh hướng tình dục của bạn.

2 Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

2.1 Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi được pháp luật cho phép. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi:

(1) chúng tôi cần thực hiện hợp đồng mà chúng tôi đã ký kết (hoặc chuẩn bị ký kết) với bạn, bao gồm việc triển khai sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, để hỗ trợ khách hàng và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa cũng như bảo vệ an toàn và bảo mật cho Nền tảng của chúng tôi;

(2) việc này đáp ứng một quyền lợi hợp pháp không bị ảnh hưởng bởi các quyền cơ bản của bạn hoặc lợi ích bảo vệ dữ liệu, ví dụ như nghiên cứu và phát triển, và cũng nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi

(3) bạn đã cho phép chúng tôi làm như vậy vì một mục đích cụ thể, ví dụ chúng tôi có thể trực tiếp gửi cho bạn tài liệu quảng cáo hoặc đăng tải thông tin của bạn như một phần bằng chứng thực tế hoặc câu chuyện của khách hàng để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi với sự cho phép của bạn; hoặc là

(4) chúng tôi cần tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý hoặc lập quy.

2.2 Nếu bạn đã cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho một mục đích cụ thể, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi (vui lòng tham khảo mục 8 để biết thông tin liên hệ), nhưng xin lưu ý rằng điều này sẽ không ảnh hưởng những phần thông tin đã được sử dụng.

2.3 Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ công ty nào bên ngoài nhóm của chúng tôi để phục vụ mục đích tiếp thị, trừ khi bạn đồng ý cho phép chúng tôi làm như vậy.

2.4 Đối với những khách truy cập hoặc người dùng Nền tảng của chúng tôi sống ở các nước thuộc Liên minh châu Âu, chúng tôi có quy định các cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của bạn trong Bảng cơ sở pháp lý ở cuối chính sách này.

3 Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin thu thập được

3.1 Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân trên cơ sở tổng hợp hoặc không xác định với các bên thứ ba nhằm mục đích nghiên cứu và phân tích, lược tả và các mục đích tương tự để giúp chúng tôi cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình.

3.2 Nếu bạn sử dụng bất kỳ phần mềm của bên thứ ba nào kết nối với sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như bất kỳ phần mềm của bên thứ ba tích hợp với Nền tảng của chúng tôi, bạn có thể cho phép nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba quyền truy cập vào tài khoản và thông tin của bạn. Chúng tôi không kiểm soát các chính sách và thủ tục của nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba và chính sách này không bao gồm cách thức các nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba thu thập hoặc sử dụng thông tin của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại các chính sách bảo mật của các nhà cung cấp phần mềm của bên thứ ba trước khi bạn sử dụng phần mềm của bên thứ ba.

3.3 Nền tảng của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba mà chúng tôi không có quyền kiểm soát. Nếu bạn nhấp chọn một liên kết dẫn đến bất kỳ trang web nào trong số này hoặc gửi thông tin cho họ, thông tin của bạn sẽ bị chi phối bởi chính sách của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách bảo mật của trang web của bên thứ ba trước khi gửi thông tin cho họ.

3.4 Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với chính phủ và các cơ quan thi hành pháp luật nhằm mục đích tuân thủ các luật hoặc quy định hiện hành, ví dụ khi chúng tôi cần đáp lại các khiếu nại, quy trình pháp lý, thực thi pháp luật hoặc yêu cầu bảo mật quốc gia.

3.5 Nếu chúng tôi bị bên thứ ba mua lại do sát nhập, mua lại hoặc chuyển giao kinh doanh, thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ và/hoặc chuyển giao cho bên thứ ba liên quan đến giao dịch đó. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu giao dịch tương tự diễn ra và thông báo cho bạn về bất kỳ lựa chọn bạn sẽ quyết định đối với thông tin của bạn.

4 Cách thức chúng tôi lưu trữ và bảo mật thông tin thu thập được

4.1 Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu đặt trụ sở tại Hồng Kông để lưu trữ thông tin chúng tôi thu thập.

4.2 Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp sau để bảo vệ tính bảo mật và tính toàn vẹn cho thông tin cá nhân của bạn:

(1) thông tin được mã hoá bằng công nghệ TLS/SSL;

(2) chỉ có nhân viên hoặc các nhà cung cấp dịch vụ mới có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn dựa trên cơ sở cần biết nghiêm ngặt, họ là những người sẽ chỉ xử lý thông tin của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và là người chịu trách nhiệm bảo mật; và

(3) các hoạt động thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của chúng tôi được kiểm duyệt thường xuyên.

4.3 Chúng tôi đã đề ra các thủ tục để xử lý bất kỳ dấu hiệu vi phạm quyền riêng tư nào và sẽ thông báo cho bạn cùng bất kỳ nhà lập pháp nào về vi phạm khi chúng tôi được yêu cầu một cách hợp pháp.

4.4 Trong khi chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ được thiết kế để bảo vệ thông tin của bạn, xin lưu ý rằng việc đăng tải thông tin trên Internet không hoàn toàn an toàn. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin của bạn, trong quá trình truyền tải qua Internet hoặc trong khi được lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi hoặc được chúng tôi xử lý, hoàn toàn an toàn và bảo mật.

4.5 Chúng tôi chỉ giữ lại thông tin cá nhân còn cần thiết để hoàn thành các mục đích chúng tôi thu thập, bao gồm mục đích đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo. Sau thời gian đó, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn thông tin của bạn hoặc nếu điều này là không thể, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của bạn một cách an toàn và phong toả thông tin để không thể sử dụng thêm. Chúng tôi sẽ xem xét định kỳ cơ sở và sự phù hợp của chính sách lưu giữ dữ liệu của chúng tôi.

5 Quyền của bạn

5.1 Bạn có quyền:

(1) được thông báo về những gì chúng tôi làm với thông tin cá nhân của bạn;

(2) yêu cầu gửi một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn;

(3) yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ thông tin thiếu chính xác hoặc bị lỗi nào trong bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có về bạn;

(4) yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn (tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi không thể luôn tuân thủ yêu cầu xóa thông tin của bạn vì mục đích lưu giữ hồ sơ, hoàn tất giao dịch hoặc tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi);

(5) phản đối hoặc hạn chế việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn (bao gồm cả mục đích tiếp thị);

(6) yêu cầu nhận một số thông tin cá nhân của bạn theo định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy cũng như yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin đó cho một bên khác; và

(7) rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào chúng tôi đang cần sự chấp thuận để xử lý thông tin cá nhân của bạn (mặc dù điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý thông tin nào đã diễn ra trước khi bạn rút lại sự đồng ý của bạn).

5.2 Bạn có thể chọn không nhận tài liệu quảng cáo từ chúng tôi bằng cách sử dụng liên kết hủy đăng ký trong thông báo của chúng tôi, bằng cách cập nhật tùy chọn trong tài khoản của bạn trên Nền tảng của chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn chọn không nhận tài liệu quảng cáo từ chúng tôi, bạn sẽ tiếp tục nhận được thông báo hoặc thông tin từ chúng tôi cần thiết cho việc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

5.3 Chúng tôi có thể cần thông tin cụ thể từ bạn để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạn khi xử lý yêu cầu bảo mật của bạn hoặc khi bạn thực hiện các quyền của mình như một biện pháp an ninh.

5.4 Bất kỳ yêu cầu nào theo khoản 5.1 thông thường sẽ được giải quyết miễn phí. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tính một khoản phí quản lý phù hợp nếu yêu cầu của bạn rõ ràng không có căn cứ, lặp đi lặp lại hoặc quá đáng.

5.5 Chúng tôi sẽ giải quyết tất cả các yêu cầu hợp pháp trong vòng một (1) tháng. Đôi khi, chúng tôi có thể mất hơn một tháng nếu yêu cầu của bạn đặc biệt phức tạp hoặc nếu bạn có nhiều yêu cầu.

6 Sửa đổi chính sách

6.1 Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này theo thời gian bằng cách đăng chính sách được cập nhật trên Nền tảng của chúng tôi. Khi tiếp tục sử dụng Nền tảng của chúng tôi sau khi các thay đổi có hiệu lực đồng nghĩa bạn đồng ý bị ràng buộc bởi chính sách đã sửa đổi.

7 Chính sách dành cho trẻ em

7.1 Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi không hướng đến các cá nhân dưới 16. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ các cá nhân dưới 16. Nếu chúng tôi biết rằng một cá nhân dưới 16 đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ tiến hành các bước xóa những thông tin đó. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn tin rằng chúng tôi đã nhầm lẫn hoặc vô tình thu thập thông tin từ một cá nhân dưới 16 tuổi.

8 Ứng dụng di động

BIPO Mobile App tích hợp SDK đẩy HMS (Huawei Mobile Service) và GMS (Google Mobile Service) để kích hoạt thông báo đẩy đến thiết bị của bạn. Ngoài ra, BIPO Mobile App còn tích hợp AMAP SDK để truy cập các địa chỉ vị trí liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi người tham dự.

9 Liên hệ chúng tôi

9.1 Xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ privacy@BIPOservice.com hoặc gửi văn bản yêu cầu về địa chỉ:

9.2 Công ty TNHH Dịch vụ BIPO (Singapore)

160 đường Robinson, #15-10 SBF Centre, Singapore

Gửi: Nhân viên Bảo mật Dữ liệu

9.3 Vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay khi bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào. Nếu bạn có thắc mắc chưa được giải quyết, bạn có quyền gửi khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu ở quốc gia nơi bạn sinh sống hoặc làm việc hoặc nơi bạn cảm thấy quyền của mình đã bị vi phạm.

Cập nhật mới nhất: vào ngày 25 tháng 05 năm 2018

Chính Sách Cookies

Cookies là các tệp văn bản nhỏ được cài đặt trên thiết bị của bạn bởi máy chủ web khi bạn truy cập Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để xác định quyền truy cập của bạn và theo dõi việc sử dụng và lưu lượng truy cập web trên Nền tảng của chúng tôi để tùy chỉnh và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng cả cookie cố định và cookie theo phiên. Một cookie cố định tồn tại trong trình duyệt của bạn và sẽ được chúng tôi đọc khi bạn quay lại Trang web của chúng tôi hoặc trang đối tác sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Cookie theo phiên chỉ tồn tại trong thời gian phiên kéo dài (thường là lượt truy cập hiện tại vào trang web hoặc phiên trình duyệt):

Chúng tôi sử dụng các loại cookies sau:

(1) Các cookie đặc biệt – đây là những cookie cần phải có cho hoạt động của trang web của chúng tôi. Chúng bao gồm, ví dụ, cookie cho phép bạn đăng nhập vào các khu vực an toàn trên trang web của chúng tôi.

(2) Cookie phân tích/hiệu suất – chúng cho phép chúng tôi nhận ra và đếm số lượng khách truy cập cũng nhằm mục đích xem khách truy cập di chuyển trên Trang web của chúng tôi như thế nào khi họ đang sử dụng nó. Điều này giúp chúng tôi cải thiện cách thức trang web của chúng tôi hoạt động, ví dụ, bằng cách đảm bảo rằng người dùng dễ dàng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm.

(3) Cookie mục tiêu – các cookie này ghi lại lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi, các trang bạn đã truy cập và các liên kết bạn đã theo dõi.

Bạn có thể chặn cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt cho phép bạn từ chối sử dụng tất cả hoặc một số cookie. Tuy nhiên, nếu bạn làm như vậy, bạn có thể không truy cập được toàn bộ hoặc một phần trang web của chúng tôi

BẢNG CƠ SỞ PHÁP LÝ