BIPO Safe Entry Launches in Singapore - contactless clock-in system, integrates with BIPO HRMS. Find out more. →

Thông tin công ty

Nhà cung cấp các giải pháp quản lý nhân sự hàng đầu trên thế giới.

Chúc mừng CEO của BIPO, Ông Michael Chen, vừa được bầu làm phó chủ tịch của Hiệp hội tư vấn nhân sự Thượng Hải!

Ông Michael Chen, CEO của BIPO đã được bầu làm Phó chủ tịch của Hiệp hội tư vấn nhân sự Thượng Hải tại kỳ họp thường niên thứ 5 của các cơ quan bầu cử vào chiều ngày 2 tháng Hai. Được tổ chức bởi Ông Li Dong, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Nhân lực Thượng Hải, cuộc họp có sự tham dự của bà ZengYonghe, Phó Chủ tịch Cục Quản lý Thượng Hải của các tổ chức phi chính phủ (NGO), bà Fan Benhe, Bí thư Đảng ủy Khu công nghiệp Nhân lực Thượng Hải và 484 thành viên hội đồng.

Trong cuộc họp bầu cử, ban giám đốc đã thành lập và đưa ra các kế hoạch cho năm 2018, cũng như phê duyệt các báo cáo kiểm toán và các nguồn lực tài chính trong năm.

Đó là một vinh dự lớn cho cả Ông Michael và BIPO, khi ông được nhất trí chọn làm Phó Chủ tịch. Bình luận khi nhận công việc với vai trò uy tín này, ông nói “Tôi đánh giá cao cơ hội để giúp đạt được mục tiêu của Hiệp hội Tư vấn Nhân lực Thượng Hải về việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho các thành viên, các bên liên quan và khách hàng.” Nhiệm kỳ bốn năm của ông, đặt ông vào vị trí lãnh đạo của Ủy ban điều hành của hiệp hội, bắt đầu từ 1 January 2018 to 31 December 2021.