BIPO Safe Entry Launches in Singapore - contactless clock-in system, integrates with BIPO HRMS. Find out more. →

Thông tin công ty

Nhà cung cấp các giải pháp quản lý nhân sự hàng đầu trên thế giới.

Khai trương văn phòng BIPO tại Việt Nam

Cùng với việc mở văn phòng tại Hồng Kong, Singapore và Indonesia, văn phòng BIPO Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được khai trương vào ngày 26/7/2017 – là văn phòng thứ sáu của BIPO tại Châu Á Thái Bình Dương.Chúng tôi cũng lên kế hoạch mở văn phòng tại Phillipines và Malaysia vào cuối năm 2017 để mở rộng mạng lưới kinh doanh trong khu vực.

BIPO Vietnam cung cấp các dịch vụ nhân sự như dịch vụ tuyển dụng, dịch vụ tính lương, Chấm công tự động, Phần mềm nhân sự và các dịch vụ thuê ngoài nhân sự khác.