Cơ hội nghề BIPO (Taiwan)

Nhà cung cấp các giải pháp quản lý nhân sự hàng đầu trên thế giới.

Gia nhập BIPO

Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên tài năng để gia nhập đội ngũ những người luôn giàu nhiệt huyết, cung cấpnhững giải pháp nhân sự sáng tạo và hiệu quả, giúp cuộc sống dễ dàng hơn.

Mục đích

Vị trí này có trách nhiệm thanh toán chính xác, kịp thời dịch vụ tiền lương cho các khách hàng của BIPO ở Đài Loan; chịu trách nhiệm với các tính toán và chuyển khoản phức tạp. Vị trí phải hỗ trợ việc chuẩn bị dữ liệu, các thống kê và các báo cáo khác về tiền lương một cách kịp thời từ hệ thống quản lý nhân sự. Anh/chị cần hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ tư vấn cho các khách hàng của BIPO (hỗ trợ tại chỗ sẽ được yêu cầu) trong các vấn đề liên quan về tiền lương.

Nhiệm vụ

 • Đảm bảo các khía cạnh hoạt động của hệ thống lương và các hoạt động liên quan, gồm giải ngân tiền lương, thu hồi nợ, quản lý và báo cáo một cách chính xác và cung cấp trong khung thời gian hợp lý đồng thời tuân thủ các quy định liên quan
 • Chuẩn bị các thông tin lương và nhân sự phức tạp làm dữ liệu đầu vào, hỗ trợ kiểm tra, kiểm tra chất lượng và duy trì hồ sơ để đảm bảo chính xác, chất lượng dịch vụ và tính nguyên vẹn của dữ liệu.
 • Hỗ trợ khách hàng đáp ứng các yêu cầu về bảo hiểm, thuế, hưu bổng và các nghĩa vụ pháp lý và các luật định khác thông qua việc xử lý và chuẩn bị các khoản thu hồi, các báo cáo liên quan, biểu mẫu và các văn bản khác khi được yêu cầu.
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn khách hàng một cách chính xác và kịp thời đối với các vấn đề lương, giải quyết các yêu cầu khó khăn và hỗ trợ khi có các sai sót về lương, tiến hành khắc phục nếu được yêu cầu để đảm bảo việc chi trả được xử lý chính xác và duy trì được tính nguyên vẹn của cơ sở dữ liệu.
 • Cung cấp và thúc đẩy dịch vụ và xúc tiến làm việc nhóm và các mối quan hệ kinh doanh hiệu quả.
 • Tham gia vào việc áp dụng và giám sát các hoạt động, nguyên tắc và ủy thác nhân sự.
 • Góp phần vào việc cải tiến quy trình cho khách hàng bằng việc tham gia vào các hoạt động cải cách tiền lương và cung cấp dịch vụ.
 • Làm việc như một quản lý bán hàng, giao tiếp với khách hàng ở cấp độ điều hành
 • Hỗ trợ nhân sự tại văn phòng của khách hàng
 • Làm việc với khách hàng và nhóm CNTT của BIPO khi thiết kế, phát triển, kiểm tra và triển khai nền tảng BIPO điện tử
 • Làm việc chặt chẽ với nhóm CNTT của BIPO để cung cấp liên tục các hỗ trợ cho khách hàng
 • Tham gia các cuộc họp khi cần thiết và hỗ trợ các dự án nhân sự

Yêu cầu

 • Có bằng cấp với 2 năm kinh nghiệm tiền lương hoặc tương đương 2 năm kinh nghiệm C&B.
 • Có khả năng xử lý thông tin mật
 • Có kinh nghiệm tương đối về Microsoft Office (Word, Excel và PowerPoint)
 • Nói, viết tốt tiếng Anh và tiếng Trung, có kỹ năng giao tiếp tốt bằng lời nói và văn bản một cách ngắn gọn và rành mạch
 • Có kỹ năng số, tỉ mỉ và chính xác
 • Có kinh nghiệm về tiền lương, và có thể dùng một hệ thống thanh toán lương điện toán (như SAP), hoặc các cơ sở dữ liệu/HRIS liên quan
 • Có khả năng giám sát và quản lý con người
 • Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm hiệu quả, gắn kết hiệu quả với nhân viên ở mọi cấp độ
 • Có khả năng tiếp thu thông tin mới, quy trình và thủ tục mới một cách nhanh chóng
 • Có khả năng làm việc đúng thời hạn một cách nghiêm ngặt, có khả năng phát hiện và xử lý vấn đề
 • Tác phong chững chạc, có khả năng làm việc độc lập, tháo vát với cam kết rõ ràng
 • Kỹ năng tổ chức và liên kết tốt

Để ứng tuyển, vui lòng liên hệ recruitment@biposervice.com

Mục đích

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Tư vấn dự án. Ứng viên phải có sự nhạy bén về công nghệ và kinh doanh để trao đổi với các nhân viên cấp cao nội bộ và bên ngoài, có thể tạo nên các mối quan hệ then chốt và có thể được xem là Trưởng nhóm tư vấn dự án. Vì vậy, khả năng quản lý nhu cầu và mong muốn của các bên là rất quan trọng.

Đây là vị trí thực tế quản lý nhiều dự án nhỏ đến trung bình và lớn. Vị trí này đòi hỏi sự tỉ mỉ cũng như khả năng quản lý nhiều tác vụ với các nhóm ở các vùng địa lý khác nhau.

Vai trò & Nhiệm vụ:

 • Hỗ trợ các hoạt động tư vấn để hỗ trợ thông tin nhân sự presale cho các nhóm kinh doanh của doanh nghiệp
 • Phân tích yêu cầu của khách hàng và chuẩn bị môi trường thuyết minh nền tảng hệ thống, cấu hình hệ thống
 • Tham gia các hoạt động tư vấn presales gồm chuẩn bị đề xuất, thực hiện thuyết diễn, v.v…
 • Đảm bảo các dự án đáp ứng và vượt khỏi mong đợi bằng cách hướng dẫn tất cả các hoạt động như lên kế hoạch, phạm vi, UAT và kiểm tra chất lượng
 • Phối hợp với bộ phận R&D và với khách hàng bên ngoài để thiết kế, kiểm tra và duy trì mọi sự tích hợp cần thiết, cũng như đảm bảo các giao diện hiện tại hoạt động tốt và cung cấp kết quả chính xác
 • Cung cấp các dịch vụ tư vấn chiến lược và chủ động cho khách hàng
 • Hướng dẫn các thành viên trong nhóm dịch vụ tiền lương trên các khía cạnh Vòng đời dự án, quy cách vận hành, quy trình và thực tiễn
 • Có kiến thức chuyên môn về các quy trình kinh doanh và công nghệ hiện có, áp dụng những kiến thức này vào các nhiệm vụ và dự án được phân công
 • Không ngừng tìm kiếm các cơ hội nhằm gia tăng sự hài lòng và làm sâu sắc hơn mối quan hệ với khách hàng

Yêu cầu công việc

 • Trình độ cử nhân.
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý dự án, quản lý các dự án thông tin nhân sự một cách xuyên suốt từ đầu đến khi kết thúc
 • Có kinh nghiệm làm việc trong các hệ thống nhân sự như Quản lý nhân tài, Theo dõi ứng viên, LMS, và HCM là một lợi thế.
 • Phải luôn hướng đến khách hàng và kỹ năng giao tiếp tốt, gồm cả kỹ năng dẫn giảng và thuyết trình.
 • Nói, viết tốt tiếng Anh và tiếng Trung, có kỹ năng giao tiếp tốt bằng lời nói và văn bản một cách ngắn gọn và rành mạch
 • Có kỹ năng số, tỉ mỉ và chính xác
 • Có khả năng quản trị cá nhân và tập thể gồm kỹ năng xây dựng đội ngũ và giải quyết xung đột
 • Có khả năng làm việc đúng hạn, có kỹ năng phát hiện và xử lý vấn đề
 • Tác phong chững chạc, có khả năng làm việc độc lập, tháo vát với cam kết rõ ràng
 • Kỹ năng tổ chức và liên kết tốt

Để ứng tuyển, vui lòng liên hệ recruitment@biposervice.com

Bạn cần dịch vụ nhân sự của chúng tôi? Hãy để nhân viên của chúng tôi liên hệ với bạn ngay hôm nay.

Các khách hàng thân thiết của chúng tôi trên thế giới