BIPO Safe Entry Launches in Singapore - contactless clock-in system, integrates with BIPO HRMS. Find out more. →

Thông tin công ty

Nhà cung cấp các giải pháp quản lý nhân sự hàng đầu trên thế giới.

Sự kiện SHRI BizTech

Với hơn 500 chuyên viên nhân sự đã đăng ký tham gia sự kiện HR BizTech, sự kiện là cánh cổng mở để tới các khách hàng tiềm năng, thúc đẩy sự gắn kết tinh thần đồng đội của đội ngũ BIPO Singapore, nó mang chúng tôi lại gần nhau hơn khi cùng hướng đến một mục tiêu chung là làm tăng khách hàng tiềm năng.

Tình bạn thân thiết với các nhà cung cấp khác càng được tăng thêm khi chúng tôi trao đổi những kinh nghiệm trong quá khứ cũng như chia sẻ những hiểu biết. Đó là nguồn năng lượng lớn giúp chúng tôi trải qua quãng thời gian suốt 9 giờ.

Được tiếp xúc với các đối tác tại sự kiện giúp chúng tôi nhận ra rằng thời thế đang thay đổi, và vấn đề nhân sự cũng đang có những bước tiến nhanh chóng! Những phương án sáng tạo mới để thu hút nhân tài và tuyển dụng với những giải pháp quản lý nhân sự khác nhau đi kèm với giá cả cạnh tranh. Các cuộc thảo luận được thể hiện một cách sâu sắc bởi các diễn giả, thể hiện tính khả thi đối với tương lai của HR và những xu hướng khác mà chúng ta sẽ thấy trong vài năm tới. Đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời với đội ngũ BIPO Sg.