BIPO Safe Entry Launches in Singapore - contactless clock-in system, integrates with BIPO HRMS. Find out more. →

Trung tâm tài nguyên BIPO

Cung cấp các thông tin giá trị và phương pháp thực thành tốt nhất cho các chuyên gia nhân sự.

Chào mừng đến với Trung tâm tài nguyên BIPO

A series of survey reports and case studies profiling BIPO solutions and their benefits to our clients.

BIPO Helps East Marine Improve Business Efficiency

Case Study on Business Efficiency

How BIPO Helps Businesses Improve Productivity

Employee Benefits Survey 2020 - Singapore Edition

A series of electronic version of publications on various most talked HR topics.

BIPO覆盖网点国家疫情制度全整理(2020.06.09)

How to Select a HR Management System (HRMS) for your Organization

Four Tips to Successfully Work from Home

Riding the HR Tech Wave

2020 HR Checklist

HR Tech x Industry 4.0

Philippines - HR Outlook 2020

Bạn cần dịch vụ nhân sự của chúng tôi? Hãy để nhân viên của chúng tôi liên hệ với bạn ngay hôm nay.

Các khách hàng thân thiết của chúng tôi trên thế giới