BIPO Safe Entry Launches in Singapore - contactless clock-in system, integrates with BIPO HRMS. Find out more. →

Thông tin công ty

Nhà cung cấp các giải pháp quản lý nhân sự hàng đầu trên thế giới.

Táo ” Bình An” trong Giáng sinh tại Thượng Hải

Vào mùa Giáng Sinh, BIPO Trung Quốc đã phân phát Táo ” Bình An”, được đóng gói trong các hộp đặc biệt, tại các văn phòng WeWork và Naked Hub khác nhau ở Thượng Hải. Truyền thống tặng táo được bọc gói ở Trung Quốc là biểu thị sự bình an bởi trong tiếng Trung Quốc, “táo” được phát âm gần với “Bình An”.

Sự kiện này đã thành công rực rỡ! Chúng tôi hy vọng bạn đã vui vẻ!