ศึกษาการเริ่มต้น เพื่อใช้ทดลองใช้งาน ฟรี ตอนนี้!

BIPO เป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการ ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรในภูมิภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและหานวกรรมใหม่ มาช่วยในการจัดการงานทรัพยากรบุคคล ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่นการดำเนินการจัดการผ่านระบบคลาวด์ ตลอดจนการจัดการงานทรัพยากรบุคคลบนระบบมือถือ อีกทั้งยังเป็นผู้นำ ในการให้บริการเรื่องการทำเงินเดือน ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดการบริหารงานบุคคลแบบอัจฉริยะ การให้คำปรึกษาในด้านทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษาและการสรรหาบุคลากร กระบวนการจัดส่งบุคคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ เข้าไปช่วยเสริมและทดแทนเป็นการชั่วคราว ซึ่งสามารถช่วยให้การบริหารและดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมต้นทุนและสร้างผลกำไร.

BIPO ได้ก่อตั้งในปี 2004 โดยสำนักงานใหญ่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคของเราอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และมีศูนย์วิจัยและพัฒนาที่มีระดับมาตราฐานสากลอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย พร้อมได้เปิดบริษัท เพื่อการเชื่อมโยงการบริหารงานทางธุรกิจไปอีกมากกว่า 10 ประเทศและภูมิภาค อันได้แก่ประทศออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไต้หวัน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และไทย.

null

มีความเข้าใจ ในความต้องการที่จำเป็นในการบริหารและจัดการงานทรัพยากรบุคคลของคุณ

ทีมงานปรึกษาของเรามีประสบการณ์ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคเอเชีย และในแต่ละประเทศที่มีสำนักงานของเรา และสามารถช่วยคุณในเรื่องกฎหมายแรงงาน การจัดทำเงินเดือน คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องภาษี และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล.
null

การจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ

ระบบคลาวด์ ซึ่งจะรวมถึงระบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดการบริหารงานบุคคลแบบอัจฉริยะ เป็นระบบที่มีมาตราฐานความปลอดภัยสูง และยังช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้น ช่วยให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
null

แพลตฟอร์ม HRM All-in-one

ระบบงานของเรา สามารถตอบสนองความต้องการ งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละวันของคุณในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งง่ายต่อการดำเนินงาน.
null

ดำเนิการสร้างระบบงานตามความต้องการ

เราสามารถทำการพัฒนาระบบงานเพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงเฉพาะสำหรับธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ ที่มีขนาด และประเภทของบริษัทที่แตกต่างกัน
null

Dynamic pricing

เรานำเสนอและบริการต่างๆที่มีศักยภาพที่ดีเลิศ และราคาที่ไม่สูง คุ้มค่ากับการลงทุน และไม่มีค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าบริการที่ซ่อนเร้นแอบแฝงอยู่.
null

ความมั่นคงในระยะยาว

เราพร้อมที่จะรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงานเราก็ดี เหตุเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแบบยั่งยืนกับคนของเราและลูกค้า.

ระบบงานแพลตฟอร์ม ของ BIPO ซึ่งเป็นการบริการแบบครบวงจร ที่สามารถทำงานบนระบบคลาวด์และบนมือถือ นำเสนอชุดแอพพลิเคชันที่ครบวงจรเชื่อมต่อและรองรับฟังก์ชันด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมด สามารถที่ช่วยลดการทำงานด้วยคน และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของงานในการบริหารจัดการด้วยระบบอย่างมีนัยสำคัญ.

แต่ละแอพพลิเคชันสามรถกำหนดความสัมพันธ์ และสามารถปรับแต่งความระบบได้แบบยืดหยุ่น เพื่อตอบสนอง รองรับความต้องการของแต่ละบริษัทและการดำเนินธุรกิจ แอพพลิเคชั่นทั้งหมดนี้เมื่อรวมเข้าด้วยกันเป็นจะเรียกว่า BIPO HRMS ที่มากด้วยความสามารถในการการใช้บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล.

แอพพลิเคชั่นของเราประกอบด้วย:

 • BIPO ข้อมูลบุคลากร
 • BIPO การจัดทำเงินเดือน
 • BIPO การบริหารจัดการเรื่องการลา
 • BIPO การบริหารจัดการเรื่องการการทำงานตารางงาน ลงเวลา และขอล่วงเวลา
 • BIPO การเรียกร้องเงินตามสิทธิ์
 • BIPO การบริหารจัดการเรื่องการฝึกอบรม
 • BIPO การารสรรหาบุคคลกร
 • BIPO การบริหารจัดการงานทรัพยากรฯ
 • BIPO การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง
 • BIPO การเงิน

 

 • BIPO HRMS Platform
 • บริการจ้างงานภายนอกเงินเดือน
 • บริการดูแลรักษาระบบการบริหารจัดการเรื่องการการทำงานตารางงาน ลงเวลา และขอล่วงเวลาแบบอัตโนมัติ
 • ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดการบริหารงานบุคคลแบบอัจฉริยะ
 • บริการจัดการผลประโยชน์ที่ยืดหยุ่น
 • บริการด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการจัดตั้งธุรกิจใหม่
 • บริการที่เป็นสำหรับพนักงานชาวต่างชาติ
 • การให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์
 • การสรรหาและจัดจ้างงานสำหรับพนักงานประจำ
 • กระบวนการสรรหาบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก
 • กระบวนการบริการธุรกิจจากหน่วยงานภายนอก
 • บริการส่งบุคลากรเข้าไปทำหน้าที่ Administrative แบบมีระยะเวลา
เกี่ยวกับ BIPO

BIPO เป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการ ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรในภูมิภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและหานวกรรมใหม่ มาช่วยในการจัดการงานทรัพยากรบุคคล ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่นการดำเนินการจัดการผ่านระบบคลาวด์ ตลอดจนการจัดการงานทรัพยากรบุคคลบนระบบมือถือ อีกทั้งยังเป็นผู้นำ ในการให้บริการเรื่องการทำเงินเดือน ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดการบริหารงานบุคคลแบบอัจฉริยะ การให้คำปรึกษาในด้านทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษาและการสรรหาบุคลากร กระบวนการจัดส่งบุคคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ เข้าไปช่วยเสริมและทดแทนเป็นการชั่วคราว ซึ่งสามารถช่วยให้การบริหารและดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมต้นทุนและสร้างผลกำไร.

BIPO ได้ก่อตั้งในปี 2004 โดยสำนักงานใหญ่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคของเราอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และมีศูนย์วิจัยและพัฒนาที่มีระดับมาตราฐานสากลอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย พร้อมได้เปิดบริษัท เพื่อการเชื่อมโยงการบริหารงานทางธุรกิจไปอีกมากกว่า 10 ประเทศและภูมิภาค อันได้แก่ประทศออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไต้หวัน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และไทย.

ทำไมถึงต้องเลือก BIPO
null

มีความเข้าใจ ในความต้องการที่จำเป็นในการบริหารและจัดการงานทรัพยากรบุคคลของคุณ

ทีมงานปรึกษาของเรามีประสบการณ์ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคเอเชีย และในแต่ละประเทศที่มีสำนักงานของเรา และสามารถช่วยคุณในเรื่องกฎหมายแรงงาน การจัดทำเงินเดือน คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องภาษี และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล.
null

การจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ

ระบบคลาวด์ ซึ่งจะรวมถึงระบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดการบริหารงานบุคคลแบบอัจฉริยะ เป็นระบบที่มีมาตราฐานความปลอดภัยสูง และยังช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้น ช่วยให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
null

แพลตฟอร์ม HRM All-in-one

ระบบงานของเรา สามารถตอบสนองความต้องการ งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละวันของคุณในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งง่ายต่อการดำเนินงาน.
null

ดำเนิการสร้างระบบงานตามความต้องการ

เราสามารถทำการพัฒนาระบบงานเพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงเฉพาะสำหรับธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ ที่มีขนาด และประเภทของบริษัทที่แตกต่างกัน
null

Dynamic pricing

เรานำเสนอและบริการต่างๆที่มีศักยภาพที่ดีเลิศ และราคาที่ไม่สูง คุ้มค่ากับการลงทุน และไม่มีค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าบริการที่ซ่อนเร้นแอบแฝงอยู่.
null

ความมั่นคงในระยะยาว

เราพร้อมที่จะรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงานเราก็ดี เหตุเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแบบยั่งยืนกับคนของเราและลูกค้า.
BIPO HRMS

ระบบงานแพลตฟอร์ม ของ BIPO ซึ่งเป็นการบริการแบบครบวงจร ที่สามารถทำงานบนระบบคลาวด์และบนมือถือ นำเสนอชุดแอพพลิเคชันที่ครบวงจรเชื่อมต่อและรองรับฟังก์ชันด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมด สามารถที่ช่วยลดการทำงานด้วยคน และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของงานในการบริหารจัดการด้วยระบบอย่างมีนัยสำคัญ.

แต่ละแอพพลิเคชันสามรถกำหนดความสัมพันธ์ และสามารถปรับแต่งความระบบได้แบบยืดหยุ่น เพื่อตอบสนอง รองรับความต้องการของแต่ละบริษัทและการดำเนินธุรกิจ แอพพลิเคชั่นทั้งหมดนี้เมื่อรวมเข้าด้วยกันเป็นจะเรียกว่า BIPO HRMS ที่มากด้วยความสามารถในการการใช้บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล.

แอพพลิเคชั่นของเราประกอบด้วย:

 • BIPO ข้อมูลบุคลากร
 • BIPO การจัดทำเงินเดือน
 • BIPO การบริหารจัดการเรื่องการลา
 • BIPO การบริหารจัดการเรื่องการการทำงานตารางงาน ลงเวลา และขอล่วงเวลา
 • BIPO การเรียกร้องเงินตามสิทธิ์
 • BIPO การบริหารจัดการเรื่องการฝึกอบรม
 • BIPO การารสรรหาบุคคลกร
 • BIPO การบริหารจัดการงานทรัพยากรฯ
 • BIPO การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง
 • BIPO การเงิน

 

บริการของเรา
 • BIPO HRMS Platform
 • บริการจ้างงานภายนอกเงินเดือน
 • บริการดูแลรักษาระบบการบริหารจัดการเรื่องการการทำงานตารางงาน ลงเวลา และขอล่วงเวลาแบบอัตโนมัติ
 • ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดการบริหารงานบุคคลแบบอัจฉริยะ
 • บริการจัดการผลประโยชน์ที่ยืดหยุ่น
 • บริการด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการจัดตั้งธุรกิจใหม่
 • บริการที่เป็นสำหรับพนักงานชาวต่างชาติ
 • การให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์
 • การสรรหาและจัดจ้างงานสำหรับพนักงานประจำ
 • กระบวนการสรรหาบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก
 • กระบวนการบริการธุรกิจจากหน่วยงานภายนอก
 • บริการส่งบุคลากรเข้าไปทำหน้าที่ Administrative แบบมีระยะเวลา

อยากลอง? ให้ตัวแทนจำหน่ายของเราติดต่อคุณวันนี้

ลูกค้าทั่วโลกที่เชื่อถือของเรา

ค้นหาตำแหน่งงานที่ต้องการ และเหมาะสมจากที่นี่.

ข้อคิดเห็น จากลูกค้าที่ได้ใช้บริการ

เทคโนโลยีคลาวนด์และแอพลิเคชั่นมือถือของ BIPO ได้รับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงานและกระบวนการทำงานของธุรกิจของเราอย่างมีนัยสำคัญ พนักงานของเรามีความสุขที่ได้เลือกใช้ BIPO เป็นผู้ให้บริการด้านทรัพยากรมนุษย์ให้กับเรา!