BIPO Safe Entry Launches in Singapore - contactless clock-in system, integrates with BIPO HRMS. Find out more. →

Thông tin công ty

Nhà cung cấp các giải pháp quản lý nhân sự hàng đầu trên thế giới.

BIPO Singapore được chỉ định là Công ty cung cấp dịch vụ nhân sự cho Dịch vụ chia sẻ nhân sự (HR Shared Services)

BIPO Singapore vừa được SPRING Singapore chỉ định là công ty cung cấp dịch vụ nhân sự đạt chuẩn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), tham gia sáng kiến Dịch vụ chia sẻ nhân sự (HRSS) trong chương trình “Phát triển năng lực (CDG)” của SPRING. SPRING Singapore là một cơ quan thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp, chịu trách nhiệm giúp các doanh nghiệp Singapore phát triển và xây dựng niềm tin vào các sản phẩm và dịch vụ của Singapore.

Là một nhà cung cấp dịch vụ nhân sự uy tín, chúng tôi cung cấp các lĩnh vực hoạt động sau đây cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tăng cường và nâng cao các hoạt động, hệ thống và quy trình hoạt động của họ:

  • Dịch vụ vận hành nhân sự
  • Dịch vụ tham vấn nhân sự
  • Hệ thống thông tin nhân sự

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hello@biposervice.com.