BIPO Safe Entry Launches in Singapore - contactless clock-in system, integrates with BIPO HRMS. Find out more. →

Thông tin công ty

Nhà cung cấp các giải pháp quản lý nhân sự hàng đầu trên thế giới.

Wework x Bipo

Không gian làm việc chung đang là xu hướng của ngày nay, nó khai thác một không gian làm việc thuận lợi với các cơ hội kết nối nhanh chóng và vô số các cuộc gặp bất ngờ, có ý nghĩa vô cùng lớn đối với các doanh nghiệp non trẻ mà mô hình văn phòng truyền thống không có được.

Bắt đầu các cuộc hội thoại để quảng bá thương hiệu thường xung quanh máy pha cà phê và máy in là phổ biến, tuy nhiên, BIPO Trung Quốc đã tiến thêm một bước để quảng bá thương hiệu BIPO là cách cung cấp kiểm tra sức khỏe miễn phí, cuộc kiểm tra được thực hiện bởi tiến sĩ Yan, việc kiểm tra tập trung vào 3 yếu tố chính: lượng mỡ trong cơ thể, tỷ trọng máu và huyết áp. Trong 2 tuần, BIPO Trung Quốc đã làm việc trên khắp 4 địa bàn ở Thượng Hải, với khoảng 200-300 công ty. Ngoài việc kiểm tra sức khỏe miễn phí, BIPO còn cung cấp một gói y tế đến không chỉ các thành viên, mà còn cả gia đình của họ. Sự kiện không chỉ làm tăng doanh số và nhận thức về thương hiệu, mà còn là cơ hội tuyệt vời để bắt đầu các mối quan hệ bạn hữu. Đó là thắng lợi lớn của BIPO Trung Quốc!