เกี่ยวกับ BIPO

รางวัลชนะเลิศและเป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการจัดการทรัพยากรมนุษย์.

เกี่ยวกับเรา

BIPO เป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการ ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรในภูมิภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและหานวกรรมใหม่ มาช่วยในการจัดการงานทรัพยากรบุคคล ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่นการดำเนินการจัดการผ่านระบบคลาวด์ ตลอดจนการจัดการงานทรัพยากรบุคคลบนระบบมือถือ อีกทั้งยังเป็นผู้นำ ในการให้บริการเรื่องการทำเงินเดือน ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดการบริหารงานบุคคลแบบอัจฉริยะ การให้คำปรึกษาในด้านทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษาและการสรรหาบุคลากร กระบวนการจัดส่งบุคคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ เข้าไปช่วยเสริมและทดแทนเป็นการชั่วคราว ซึ่งสามารถช่วยให้การบริหารและดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมต้นทุนและสร้างผลกำไร.

ก่อตั้งขึ้นในเซี่ยงไฮ้ ในปีค.ศ.2004 สำนักงานใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคอยู่ในสิงคโปร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอยู่ในอินโดนีเซีย เรามีสำนักงานในออสเตรเลีย ฮ่องกง นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไต้หวัน และไทย ด้วยการเชื่อมต่อทางธุรกิจมากกว่า10ประเทศและภูมิภาค.

about_side_img

การมีส่วนร่วม

ทีมงานของเรา ทุกคนมีความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน แต่กระนั้น ด้วยความรับผิดชอบ ท้าทาย เราจึงได้ร่วมกันสร้าง และมีเป้าหมายเดียวกัน ในการจัดหาโซลูชั่นทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้าของเรา เพื่อทำให้ชีวิตของพวกเขาสะดวกสบาย และดี ขึ้น.

การบูรณานาการ

เราปฎิบัติตามภาระผูกพัน อีกทั้งเปิดกว้าง ที่จะรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงานเราก็ดี เหตุเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแบบยั่งยืนกับคนของเราและลูกค้า.

ความเป็นมืออาชีพ

เราได้รับเกียรติ ให้เป็นบริษัทที่มีการผลิตผลงานคุณภาพสูงและการส่งมอบบริการที่ตรงต่อเวลา และเหนือกว่าบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน ไปยังลูกค้าทั้งภายในและภายนอก.

การยอมรับ

เราแบ่งปันความเชื่อมั่นในความยั่งยืนโดยการไขว่คว้าการพัฒนาระดับการบริการและเทคโนโลยีของ BIPO มาโดยตลอด พวกเราพร้อมรับฟัง สื่อสาร และเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด.

เราพร้อมจะก้าวสู่ ความเป็นผู้นำ ในการจัดให้บริการแบบครบวงจร ในสายงานของงานบริหารจัดการรัพยากรบุคคล ทั่วภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิก.
เราจัดเตรียม นวตรรณที่ทันสยัม และมีประสิทธิภาพในการจัดบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลด้วยระบบเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่คุ้มค่า ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน.
คุณค่าที่สำคัญของเรา

การมีส่วนร่วม

ทีมงานของเรา ทุกคนมีความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน แต่กระนั้น ด้วยความรับผิดชอบ ท้าทาย เราจึงได้ร่วมกันสร้าง และมีเป้าหมายเดียวกัน ในการจัดหาโซลูชั่นทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้าของเรา เพื่อทำให้ชีวิตของพวกเขาสะดวกสบาย และดี ขึ้น.

การบูรณานาการ

เราปฎิบัติตามภาระผูกพัน อีกทั้งเปิดกว้าง ที่จะรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงานเราก็ดี เหตุเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแบบยั่งยืนกับคนของเราและลูกค้า.

ความเป็นมืออาชีพ

เราได้รับเกียรติ ให้เป็นบริษัทที่มีการผลิตผลงานคุณภาพสูงและการส่งมอบบริการที่ตรงต่อเวลา และเหนือกว่าบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน ไปยังลูกค้าทั้งภายในและภายนอก.

การยอมรับ

เราแบ่งปันความเชื่อมั่นในความยั่งยืนโดยการไขว่คว้าการพัฒนาระดับการบริการและเทคโนโลยีของ BIPO มาโดยตลอด พวกเราพร้อมรับฟัง สื่อสาร และเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด.

วิสัยทัศน์ของเรา
เราพร้อมจะก้าวสู่ ความเป็นผู้นำ ในการจัดให้บริการแบบครบวงจร ในสายงานของงานบริหารจัดการรัพยากรบุคคล ทั่วภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิก.
ภารกิจของเรา
เราจัดเตรียม นวตรรณที่ทันสยัม และมีประสิทธิภาพในการจัดบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลด้วยระบบเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่คุ้มค่า ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน.

ความสำเร็จของ BIPO

BIPO เปิดตัวอย่างเป็นทางการและเริ่มการดำเนินงานในเซี่ยงไฮ้ ประเทศสถานะรัฐประชาชนจีน

BIPO เปิดตัวอย่างเป็นทางการและเริ่มการดำเนินงานในเซี่ยงไฮ้ ประเทศสถานะรัฐประชาชนจีน
Read more

BIPO เปิดสำนักงานนานาชาติแห่งแรกขึ้นในฮ่องกง

BIPO เปิดสำนักงานนานาชาติแห่งแรกขึ้นในฮ่องกง
Read more

BIPO เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาขึ้นในจาการ์ตา พร้อมกับบริษัท ที่ประเทศอินโดนีเซีย

BIPO เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาขึ้นในจาการ์ตา พร้อมกับบริษัท ที่ประเทศอินโดนีเซีย
Read more

BIPO ทำการเปิดบริษัท ที่ประเทศสิงคโปร์

BIPO ทำการเปิดบริษัท ที่ประเทศสิงคโปร์
Read more

BIPO เป็นสมาชิกของสมาคมที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสถานะรัฐประชาชนจีน

BIPO เป็นสมาชิกของสมาคมที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสถานะรัฐประชาชนจีน
Read more

BIPO เปิดบริษัทที่เมืองซ่งสาน ประเทศจีน ไตหวัน

BIPO เปิดบริษัทที่เมืองซ่งสาน ประเทศจีน ไตหวัน
Read more

BIPO คือผู้จัดจำหน่ายซอฟท์แวร์จัดการเงินเดือนที่รองรับระบบ IRAS ในสิงคโปร์

BIPO คือผู้จัดจำหน่ายซอฟท์แวร์จัดการเงินเดือนที่รองรับระบบ IRAS ในสิงคโปร์
Read more

BIPO ฮ่องกงดำเนินการจากสำนักงานใหม่ใน วันมิดทาวน์

BIPO ฮ่องกงดำเนินการจากสำนักงานใหม่ใน วันมิดทาวน์
Read more

BIPO ฮ่องกงดำเนินการจากสำนักงานใหม่ใน วันมิดทาวน์

BIPO ฮ่องกงดำเนินการจากสำนักงานใหม่ใน วันมิดทาวน์
Read more

BIPO ได้ขยายฐานธุรกิจ เข้าสู่ตลาดออสเตรเลีย

BIPO ได้ขยายฐานธุรกิจ เข้าสู่ตลาดออสเตรเลีย
Read more

BIPO สิงคโปร์ดำเนินงานจากสำนักงานใหม่ที่ศูนย์ SBF

BIPO สิงคโปร์ดำเนินงานจากสำนักงานใหม่ที่ศูนย์ SBF
Read more

BIPO จัดตั้งบริษัทในนิวซีแลนด์

BIPO จัดตั้งบริษัทในนิวซีแลนด์
Read more

BIPO เปิดสำนักงานบริษัทที่ประเทศเวียดนาม ที่เมืองควองตรัง ซอฟท์แวร์พาร์ค

BIPO เปิดสำนักงานบริษัทที่ประเทศเวียดนาม ที่เมืองควองตรัง ซอฟท์แวร์พาร์ค
Read more

BIPO จัดตั้งบริษัทในญี่ปุ่น

BIPO จัดตั้งบริษัทในญี่ปุ่น
Read more

BIPO เริ่มศึกษาตลาดในประเทศมาเลเซีย เพื่อขยายฐานการดำเนินงานการค้า

BIPO เริ่มศึกษาตลาดในประเทศมาเลเซีย เพื่อขยายฐานการดำเนินงานการค้า
Read more

BIPO ประสบความสำเร็จในการขอใบอนุญาตทำธุรกิจในฟิลิปปินส์

BIPO ประสบความสำเร็จในการขอใบอนุญาตทำธุรกิจในฟิลิปปินส์
Read more

BIPO ได้รับใบอนุญาตทำธุรกิจในอินเดียอย่างเป็นทางการ

BIPO ได้รับใบอนุญาตทำธุรกิจในอินเดียอย่างเป็นทางการ
Read more

BIPO สิงคโปร์คือผู้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลของ Enterprise Singapore

BIPO สิงคโปร์คือผู้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลของ Enterprise Singapore
Read more

BIPO เปิดสำนักสาขาอีกหลายแห่ง!

BIPO เปิดสำนักสาขาอีกหลายแห่ง!
Read more

อยากลอง? ให้ตัวแทนจำหน่ายของเราติดต่อคุณวันนี้

รางวัล & การยอมรับ

Best HR Service Providers in Greater China (HRO),presented by “Best HR Service Providers in Greater China 2018-2019”

ระบบบริหารงานบุคคลที่ดีที่สุดในฮ่องกงและมาเลเซีย
ซอฟต์แวร์บัญชีเงินเดือนที่ดีที่สุดในฮ่องกง
ผู้ให้บริการ Outsourcing ด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดในสิงคโปร์และมาเลเซีย

ผู้ให้บริการ Outsourcing ด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดในฮ่องกง
Payroll Outsourcing Partner ที่ดีที่สุดในมาเลเซีย

Top 10 Best Compensation Management & Outsourcing Provider

2018 China Top 10 Best Compensation Management และ Outsourcing Solution ผู้ให้บริการได้รับรางวัลมูลค่ารางวัลจาก HR Excellence Center เป็นปีที่สอง

Best HR Tech – HR Management System & Best HR Tech – Payroll ที่ HRM Asia Readers’Choice Awards 2018

ชื่อยอดนิยม 10 HR เทคโซลูชั่นในเอเชียแปซิฟิก 2018 โดย HR Outlook เทค

รางวัลองค์กรที่โดดเด่นประจำปี 2018 โดยเขตนิคมอุตสหากรรมบริการทรัพยากรมนุษย์ เจียงซู (ฉางซู)

ผู้ให้บริการด้านทรัพยากรมนุษย์ชั้นนำของจีน ประจำปี 2017 – รางวัลองค์กรบริการนวัตกรรมด้านทรัพยากร

ได้รับรางวัลผู้ให้บริการ การจัดการบริหารทรัพยากร จากภายนอกที่ดีที่สุด 12 ลำดับแรกของประเทศจีน ประจำปี 2017 โดยศูนย์ความยอดยเยี่ยมด้านทรัพยากรมนุษย์

จัดทำมาตราฐาน และได้หนังสือรับรองประกาศนียบัตรระบบจัดการความปลอดภัยข้อมูล มาตรฐาน ISO 27001

ผู้ให้บริการเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบคลาวน์ด SaaS ที่โดดเด่น โดย iHR360.com

หนึ่งในผู้ให้บริการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุด ในการจัดลำดับ 100 อันดับแรกปะจำปี 2016 โดยสมาคมที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ เซี่ยงไฮ้

ได้รับรางวัล ผู้ให้บริการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุดประจำปี 2016 โดยสมาคมที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ เซี่ยงไฮ้

เรากำลังว่าจ้าง!

เข้าร่วมกับเราและเริ่มอาชีพของคุณ!

ทีมผู้บริหารคนสำคัญ

 • null

  Michael is a lawyer by training but has spent his career in various HR leadership roles. He has led the company on a remarkable path of growth and transformation through numerous expansion strategies, including the exploration and creation of new products and services.

Michael Chen

CEO

 • null

  Florence is a regional HR expert, with a strong background in organisation transformation and strategic operations. She has been in the HR industry for over 20 years and is instrumental in serving a multitude of global multinational organisations across various industries, managing cross-border practices and initiatives in Asia Pacific.

Michael Chen

Managing Director, North Asia

 • null

  Karen is an experienced business leader and a hands-on senior executive in regional growth and customer success. Specialized in Human Resource technology and Services industry, her leadership has delivered exceptional results, with extensive experience in managing enterprise accounts and strategic partners in the Asian Region.

Karen Lee

Managing Director, Southeast Asia and Oceania

 • null

  โจโกะ เป็นผู้นำด้านทีมวิจัย พัฒนาและมีหน้าที่รับผิดชอบด้านกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาโดยรวม ดูแลการปฏิบัติตามแผนงานถนนการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์การติดตั้งซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานแอพพลิเคชัน เขานำประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพมานานกว่า 20 ปี และเขาเป็นคนรุ่นใหม่ ที่พร้อมที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทีมงาน R & D ให้เป็นเลิศในการพัฒนาระบบงาน ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ได้อย่างดีเยี่ยม.

Joko Yu

IT Director, Asia Pacific

 • null

  แมกกี้ เป็นที่ปรึกษาโครงการและถือเป็นคนสำคัญในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการดำเนินโครงการขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ หลายโครงการสำหรับองค์กรข้ามชาติระดับโลกหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เธอมากด้วยประสบการณ์ในการปรับปรุงกระบวนการ การแก้ปัญหา จัดหารวิธีการทำงาน และการดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างราบรื่น.

Maggie Tsang

Project Director, Asia Pacific